Frysk Muzyk Argyf

In het Frysk Muzyk Argyf vindt u alles wat betrekking heeft op componisten en componeren in Fryslân. In onze catalogus bevindt zich een groeiend aantal gedigitaliseerde partituren van componisten uit de provincie die als pdf verkrijgbaar zijn.

Laatste nieuws


Uitgelichte componist

Hanna Beekhuis

Hanna Beekhuis werd op 24 september 1889 te Leeuwarden geboren. Zij overleed op 2 februari 1980. Opleiding: Zij ontving haar muzikale opleiding bij Peter van Anrooy, Otto Barblan (Genève) en Frits Schuurman. Ook studeerde zij aan het Conservatorium te Keulen, waar zij compositielessen had van E. Strässer en van Bölsche en het diploma voor piano behaalde. Daarna is zij nog leerlinge geweest van Dirk Schäfer en Bernard Stavenhagen. Werkzaamheden: Na haar eindexamen piano vormde zij…

Uitgelicht product