Doelstelling van het Frysk Muzyk Argyf

Muziek is geschreven om uitgevoerd te worden. Daarom heeft dbieb de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het digitaal beschikbaar maken van partituren van Friese componisten. Dit heeft geresulteerd in de website www.fryskmuzykargyf.nl. Op dit moment zijn bijna 3500 werken online beschikbaar. Veel van deze partituren zijn voor € 0,50 per pagina (met een minimum van € 1,00) rechtstreeks als pdf te downloaden. Bij partituren die via een uitgeverij worden verkocht, wordt je doorgelinkt naar de desbetreffende uitgeverij.

Naast bladmuziek zijn ook de biografieën van meer dan 100 Friese componisten te vinden. Ook alle nieuwsitems en evenementen waarbij Friese composities betrokken zijn, worden op deze website vermeld.

Deze website wordt voortdurend aangevuld met nieuwe componisten, partituren en nieuwsitems. Daardoor is het een rijke bron voor iedereen die iets wil weten over componeren in Fryslân.

Tevens is er een webshop waar cd’s en boeken verkrijgbaar zijn met muziek van en informatie over Friese klassieke muziek van vroeger en nu. Het Frysk Muzyk Argyf streeft er naar om concerten te organiseren en cd’s op te nemen met Fries repertoire, veelal gespeeld door professionele Friese musici.

Het raadplegen van het fysieke argyf is slechts beperkt mogelijk. Ben je geïnteresseerd in de inhoud het Frysk Muzyk Argyf en wil je meer weten? Neem dan contact op via ons contactformulier.