Ontstaansgeschiedenis van het Frysk Muzyk Argyf

Door de eeuwen heen is er in Friesland gecomponeerd. Talrijke Friese componisten hebben muziek geschreven voor alle mogelijke bezettingen: Liederen, koorwerken, opera’s, symfonieën, concerten, kamermuziek en meer. Veel van die muziek is nooit uitgegeven. De fraaiste werken raakten daardoor in de vergetelheid en dreigden zelfs verloren te gaan.

Vanuit haar zorg voor ons provinciaal cultureel erfgoed heeft Bibliotheek Leeuwarden moeite gedaan zoveel mogelijk muziek te verzamelen, te conserveren en te archiveren. Zo ontstond het Frysk Muzyk Argyf: Een prachtige collectie muziekwerken, veelal in manuscript, van Friese componisten van ca. 1600 tot heden. Door subsidie van de Provincie Fryslân is het archief inmiddels geheel gedigitaliseerd en groeit het aantal partituren en deelnemende componisten gestaag.

Meer informatie kunt u vinden in het boek Muzyk yn Fryslân, ISBN 90-6171-827-9