Jean des Communes

Jean des Communes werd op 4 februari 1759 geboren te Gouda; hij overleed op 30 april 1843 te Leeuwarden.

Opleiding:
Het is aannemelijk dat Jean des Communes zijn eerste muzieklessen kreeg van zijn vader François die in Gouda muziekmeester en ‘chanteur’ was. Hij leerde eerst viool spelen maar later bekwaamde hij zichzelf ook op allerhande andere instrumenten.

Werkzaamheden:
Toen hij 14 jaar oud was, werd hij al aangesteld als violist bij de Amsterdamse opera. In 1782 verhuisde hij met zijn vader naar Leeuwarden waar hij zich bezighield met het organiseren van concerten en operavoorstellingen. Hij was degene die de grotere werken van zijn Oostenrijkse tijdgenoot Franz Joseph Haydn liet uitvoeren: Die Sieben Worte des Erlösers am Kreuze en Die Schöpfung hebben beide in Leeuwarden geklonken; het laatste werk in een Nederlandse vertaling. Jean des Communes speelde ook een belangrijke rol in het openbaar muziekonderwijs van zijn tijd. Maar zijn betekenis voor Leeuwarden en Fryslân ligt vooral in het feit dat er in Leeuwarden door zijn activiteiten voor het eerst een redelijk geregeld muziekleven tot stand kwam en het beroep van musicus een hogere status verwierf.

Composities:
Jean des Communes is een vrij begaafd componist geweest. Hij schreef ouvertures, cantates, koorwerken en liederen. Ook zijn van zijn hand twee symfonieën bekend: de Sinfonie Victoria uit 1783 en de Symphonie Rustique uit 1785, benevens twee opera’s: Het melkmeisje van Bercy en Het dorp in het gebergte. Die werken werden niet gepubliceerd maar in manuscript onder collega’s verspreid. Vandaar dat er maar weinig bewaard is gebleven. Enkele van zijn werken ademen de stijl van Michael Haydn en verraden de hand van een geoefend meester.

Enig resultaat

Enig resultaat