Goffe van Gelder

Goffe van Gelder werd op 6 juni 1917 geboren te Amsterdam. Hij overleed in 1977.

Vroege jaren:
Hoewel Goffe van Gelder werd geboren in Amsterdam, bracht hij zijn jeugdjaren grotendeels door in Leeuwarden. Ondanks de moeilijke economische omstandigheden in die tijd, stelden Goffe’s ouders hem in staat om van zijn zesde tot zijn elfde jaar pianolessen te volgen bij Willem Zonderland. Afkomstig uit een muzikaal gereformeerd gezin begeleidde Goffe al op jonge leeftijd de koren die zijn vader als amateur koordirigent leidde. In 1930 keerde het gezin – bestaande uit twee zoons en een dochter, waarvan Goffe de oudste was – terug naar Amsterdam om tijdens de crisisjaren in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.

Opleiding:
In Amsterdam ging hij op initiatief van zijn moeder naar het Amsterdams Conservatorium, waar hij ongeveer vier jaar les kreeg van Johan van Wijngaarden. Later leerde hij pianist George Enderlé kennen. Bij hem heeft Goffe vijf jaar onderwijs gevolgd.

Werkzaamheden:
Al rond zijn zeventiende begon Goffe met lesgeven, waarmee hij een belangrijke bijdrage leverde aan het inkomen van het gezin. Door de afkondiging van de algehele mobilisatie in augustus 1939 kwam Goffe in Baarn terecht. Daar kreeg hij de mogelijkheid om in de avonduren pianolessen te volgen bij George Enderlé in Utrecht. Deze begeleidde hem tot het Staatsdiploma in Den Haag, dat hij in 1941 behaalde. In die tijd dirigeerde hij ook diverse kerkkoren in Amsterdam en Baarn. In 1943 trad Goffe in het huwelijk met Willy Bestter, met wie hij na de oorlog drie dochters kreeg. Drie maanden na hun huwelijk werd hij door de Arbeitseinsatz opgeroepen en tewerkgesteld in Duitsland.
Tijdens zijn gedwongen verblijf in Duitsland had hij het grote geluk lessen te kunnen volgen bij filosoof, psycholoog en pedagoog Rudolf Maria Breithaupt. Breithaupt was auteur van o.a. Die natürliche Klaviertechnik, een voor die tijd baanbrekende methode vanwege de introductie van het begrip gewichtsspel, waarmee de rol van het gewicht van de onderarm en het doorgeven van dat gewicht via de vingers aan de toetsen van de piano een theoretische onderbouwing kreeg. Als een van de weinige Nederlandse studenten van Breithaupt, heeft Goffe van Gelder in zijn latere lespraktijk deze kennis kunnen doorgeven, waarmee hij zich onderscheidde van andere leraren.
Na de Tweede Wereldoorlog keerde Goffe terug naar Amsterdam. Daar startte hij een pianolespraktijk en werd hij tevens dirigent van een aantal koren. Zijn lespraktijk breidde zich gestaag uit en mede daardoor ontwikkelde hij zich tot een gerespecteerd pianodocent. In opdracht van o.a. muziekuitgeverij Broekmans & Van Poppel componeerde hij diverse albums. daarnaast schreef hij ook composities voor koor en andere instrumenten. Het album Melodieën voor Jong en Oud is in de jaren ’50 integraal op de radio uitgevoerd door pianist Hans Schouwman.
Op 14 april 1977 organiseerde Goffe van Gelder een concert in het Palais Palffy in Wenen, waar hij optrad met twee leerlingen en tenor Henk Meijer. In datzelfde jaar overleed Goffe van Gelder plotseling op slechts 60-jarige leeftijd.

Toont alle 3 resultaten

Toont alle 3 resultaten