I.F. van Humalda van Eysinga

De familie Van Eysinga speelde een belangrijke rol in de geschiedenis van Fryslân. Door de eeuwen heen waren telgen van het geslacht grietman in diverse grietenijen. In 1814 werd Frans Julius Johan van Eysinga met zijn vier zoons benoemd onder de edelen van Fryslân. Ze verkregen toen officieel het predikaat Jonkheer.
De vierde zoon van Frans Julius Johan was Idzert Frans van Eysinga die in 1862 de uitgestorven familienaam Van Humalda aan de zijne toevoegde. Zijn zoons Tjaard Anne Marius Albert en Cornelis erfden de muzikale kwaliteiten die ook hun vader bezat.

Idzert Frans van Humalda van Eysinga werd geboren te Leeuwarden op 26 januari 1843; hij overleed te ’s-Gravenhage op 24 april 1907.

Opleiding:
Idzert Frans van Humalda van Eysinga studeerde rechten te Leiden. Het is niet bekend bij wie hij zijn muziekopleiding genoot.

Werkzaamheden:
Hij was advocaat te Leeuwarden en maakte in die stad in de gemeenteraad zijn politieke debuut. Vervolgens stapte hij over naar Provinciale Staten en hij vervulde vijf jaar lang de functie van gedeputeerde. Daarna vertrok hij naar Den Haag om lid te worden van de Tweede Kamer en tenslotte was hij van 1884 tot zijn dood in 1907 lid van de Raad van State. Hij moet een uitstekend pianist en organist geweest zijn. Voor meer informatie klik hier.

Composities:
Idzert Frans van Humalda van Eysinga componeerde koorwerken en liederen. Een Stabat Mater voor sopraan solo, gemengd koor en harmonium in E-groot op. 4, opgedragen aan mevrouw A. Noordewier-Reddingius werd uitgegeven bij G.H. van Eck te Den Haag. Bij dezelfde uitgever verscheen Voor waarheid en Licht; Oranje : twee Friesche gedichten [in Holl. vert.] voor gemengd koor. Het gaat hier om een werk op een Nederlandse vertaling van For wierheit en ljocht! van J. Klaasesz en Oranje van L.C. Murray Bakker. Ook kunnen genoemd worden Klaertjen : voor gemengd koor a cappella op een gedicht van P.C. Hooft, opgedragen aan Spoel’s Vocaal Ensemble en Het lied, opgedragen aan gemengde Zangvereniging ‘Melosophia’ te ’s-Gravenhage. In het Eysinga-archief bij Tresoar in Leeuwarden bevindt zich een manuscript (Hs 814) van een lied getiteld The tempest voor solozang en piano op een gedicht van H. Sandars, opgedragen aan Mr. C.M. Sprenger.

Toont alle 2 resultaten

Toont alle 2 resultaten