Jan de Jong

Jan de Jong werd geboren op 5 april 1953 in Oppenhuizen.

Opleiding:
Als kind speelde hij altsaxofoon bij de plaatselijke fanfare Euphonia. Toen dit orkest werd omgevormd tot brassband bekwaamde hij zich op de es-cornet. Op 14-jarige leeftijd begon hij met volgen van orgellessen bij o.a. Dirk S. Donker aan de muziekschool te Sneek. Van 1975-1981 studeerde hij aan het Stedelijk Conservatorium van Leeuwarden bij Anco Ezinga (hoofdvak orgel) en Henk van Loo (directie Hafabra).

Werkzaamheden:
Jan de Jong was lange tijd organist van de Ichthuskerk en de Grote- of Martinikerk in Sneek. Van 1979 tot 1991 was hij dirigent van de brassband “Euphonia” te Oppenhuizen-Uitwellingerga. Tot 2010 was hij werkzaam als docent orgel en keyboard aan de muziekschool in Heerenveen. Sinds 2008 is hij organist en muzikaal coördinator van de PKN gemeente Tjalleberd-De Knipe. Jan de Jong is oprichter en eigenaar van muziekuitgeverij Intrada in Heerenveen.

Composities:
Jan de Jong componeert al vanaf zijn 15e jaar en is als componist autodidact. De Jong heeft vele composities en arrangementen op zijn naam staan. Zijn oeuvre bestaat hoofdzakelijk uit liederen, koorwerken en werken voor blaasorkesten.
In 2007 schreef hij in opdracht de liederencyclus Alde bylden winke, op gedichten van de Friese dichter Obe Postma. Samen met Margryt Poortstra schreef hij het oratorium Wervelend over de aarde, en het oratorium In deze mens. Samen met Eppie Dam schreef hij het adventsoratorium Alles ademt veelbelovend en een Fries requiem Wylst de wrâld fan wille skattert.
In 2012 schreef hij in opdracht van de stichting Codice e Musica het oratorium Een volmaakte dag, een concert-liturgie naar het evangelie van Filippus. Veel van zijn composities worden regelmatig uitgevoerd op concerten voor radio en TV. Tevens staat een aantal van zijn werken op compact disc.

Prijzen:
In 2010 behaalde hij een eerste en een tweede prijs tijdens het Oecumenisch Liedfestival in Utrecht.

Toont alle 2 resultaten

Toont alle 2 resultaten