Leo Köhlenberg

Leo Köhlenberg werd op 29 februari 1936 geboren in Wassenaar.

Opleiding:
Zijn eerste muzikale vorming ontving hij van dr. J. van Biezen en dr. H.L. Oussoren, beiden kerkmusici te Wassenaar. Na zijn middelbare schoolopleiding studeerde hij kerkmuziek aan het Utrechts Conservatorium. Docenten waren onder anderen Stoffel van Viegen (orgel), Adriaan Schuurman (koordirectie), Willem Mudde (kerkmuziekgeschiedenis) en Bert Matter (contrapunt).

Werkzaamheden:
Van 1973-1985 was hij cantororganist van de Messiaskerk te Wassenaar. Naast kerkmusicus was hij ook bouwer van oude muziekinstrumenten zoals klavecimbels, spinetten en klavichorden. Als componist nam hij in 2002 het initiatief tot instelling van de stichting Codice e Musica. Deze stichting houdt zich bezig met het op muziek laten zetten van oude gnostische geschriften om deze dichter bij de mensen te brengen. Verschillende muziekwerken zijn bij Intrada uitgegeven en ook uitgevoerd.

Composities:
Hoewel Leo Köhlenberg zich van jongsaf met compositie heeft beziggehouden, heeft zijn werk vanaf 1985 een duidelijke vlucht genomen. Zijn werk heeft voor een belangrijk deel een vocaal element. Hij schreef oratoria, cantates, motetten en sololiederen. Hierbij is te denken aan de kerstcantate The Nativity of Light, geschreven in 2000 en inmiddels in verschillende plaatsen in Nederland uitgevoerd. Onder auspiciën van de stichting Codice e Musica ontstond het oratorium Het evangelie naar Maria, gebaseerd op het evangelie van Maria Magdalena dat in 1896 werd gevonden in een antiquariaat te Caïro. De tekst van het oude geschrift, deels verloren gegaan, werd vertaald en gerestaureerd door dr. Maria De Groot, theologe, dichteres en auteur. Een eerste uitvoering vond plaats op 3 oktober 2003 in de Grote Kerk te Leeuwarden. Medio 2005 kwam het oratorium Evangelium Veritas tot stand. Dit werk is opgedragen aan de op 2 maart 2006 overleden prof. dr. Gilles Quispel, die veel voor het behoud van de oude codexen heeft gedaan. Op 7 februari 2010 ging het werk in première in de O.L.V. Basiliek te Maastricht. Daarna ontstond nog Iskarioth, het oratorium op basis van het Judas-evangelie, met medewerking van prof.dr. Hans van Oort en dr. Willem Glaudemans. Naast het vocale werk schreef Leo Köhlenberg ook werk voor blokfluit, piano en orgel. Gezien zijn betrokkenheid met de oude Ernst Kaps-piano uit 1897 van Gerard Reve, schreef hij de Sonate Revestique voor piano, die hij op 12 december 1999 op de Grote Reve-dag in Amsterdam uitvoerde.

Prijzen:
In 1993 schreef de Raad voor de verhouding Kerk en Israël, wegens haar 50-jarig jubileum, een creatieve wedstrijd uit. Leo Köhlenberg schreef op liedteksten van Henk Fonteyn muziek. Zij ontvingen samen een prijs voor de liederen, uitgereikt door de minister van cultuur, mevrouw Hedy d’Ancona. In 1995 werden deze liederen, met verbindende tekst van Eveline Stern, als musical uitgegeven onder de titel Esther, de ster van het feest.

Compact discs:
Voor de cd The Aurora Project schreef Leo Köhlenberg een afsluitend koorwerk. De cd van de rockband is uitgekomen bij DVS Records 2005. In 2006 verscheen, vanwege de 70e verjaardag van Leo Köhlenberg de dubbel-cd Cantare & Sonare, met werk van 1985-2006. Deze cd is niet bestemd voor handelsdoeleinden.

Toont alle 28 resultaten

Toont alle 28 resultaten