Theo Lambooij

Theodorus Petrus Antonius Lambooij werd geboren op 18 februari 1901 te Dronrijp. Hij stierf op 10 mei 1995 te Leeuwarden.

Opleiding:
Wat betreft de muziek kreeg Theo Lambooij zijn opleiding bij P.C. Koerman. Een groot deel van zijn kennis heeft hij echter ook aan zelfstudie te danken. In 1931 slaagde hij voor het staatsexamen piano.

Werkzaamheden:
Theo Lambooij was onderwijzer, musicus en schrijver over muziek. Van 1926 tot 1971 was Lambooij organist van de Dominicuskerk te Leeuwarden. In 1935 kreeg hij in deze kerk ook de leiding van het kerkkoor als Magister Cantus. Zijn interesse voor zowel Friesland, geschiedenis als muziek brachten hem tot de publicaties van elke boeken waaronder het in 1970 verschenen Van Schutterij tot Frysk Orkest, en het in 1974 uitgebrachte Leeuwarden musiceert – Anderhalve eeuw muziekleven in de Friese hoofdstad 1780 – 1940. In 1986 volgde Leeuwarden musiceert II – Leeuwarder muziekleven 1940 – 1985. Hij was als schrijver, maar ook als redacteur nauw betrokken bij de productie van het boek Muzyk yn Fryslân dat in 1996 verscheen.

Prijzen:
Theo Lambooij ontving in 1976 voor al zijn verdiensten voor het Friese muziekleven het Gouden Fioeltsje van het Frysk Orkest.

Toont alle 18 resultaten

Toont alle 18 resultaten