Stephan Theodoor van Loonsma

Stephan Theodoor van Loonsma leefde in de eerste helft van de 18e eeuw.

Werkzaamheden
Van Loonsma was organist en componist te IJlst. Hij was een eigenzinnig man en zag goed dat er in Friesland veel aan de opleiding tot organist ontbrak. Daarom schreef hij het boekje Muzikaal A, B, -boek, of den organist in zyn leerjaren. Het werd in 1741 in Amsterdam gepubliceerd door boekhandelaar A. Olofszen. Of het goed is aangeslagen valt te betwijfelen, gezien het wat primitief is en op sommige plaatsen zelfs onbegrijpelijk.
Naast uitleg over het notenschrift, behandelt Van Loonsma het gebruik van de rechterhand (de Deszus ofwel discant) en de linkerhand (de Bas Contijn). In het laatste hoofdstuk komt het stemmen van het klavier aan bod.

Composities
Van Stephan Theodoor van Loonsma is verder één compositie bekend getiteld Cantata, of ‘t beroemde Te Deum Laudamus voor viool/dwarsfluit, cello en basso continuo. Deze is in 1743 uitgegeven door A. Olofszen.

Enig resultaat

Enig resultaat