Hindrik van der Meer

Hindrik van der Meer werd in 1938 geboren te Bantega.

Opleiding:
Na zijn onderwijzersstudie legde Hindrik zich op de muziek toe en studeerde schoolmuziek aan het conservatorium te Groningen.

Werkzaamheden:
In 1971 werd hij aangesteld als muziekdocent aan de christelijke pedagogische academy De Him te Sneek. Met deze benoeming kreeg hij de kans om invloed uit te oefenen op het muziekonderwijs op de lagere scholen in Sneek en omstreken. Hj bracht niet alleen veel schoolkinderen de liefde voor muziek bij, maar zorgde er ook voor dat het praktisch muziekonderwijs veel nieuw friestalig materiaal in handen kreeg door het schrijven van verscheidene liederen en zangspelen. Het ‘Sjongspul’ Joazef Masterdreamer van Andrew Lloyd Webber dat hij in 1988 met zijn studenten uitvoerde, verkreeg grote bekendheid en werd op lp en cd vastgelegd.

Enig resultaat

Enig resultaat