Jan Slofstra

Jan Slofstra werd geboren te Garijp op 27 maart 1910; hij overleed te Leeuwarden op 15 juli 1999

Opleiding:
Jan Slofstra werd aanvankelijk opgeleid tot onderwijzer. Zijn muziekopleiding kreeg hij van Willem Zonderland.

Werkzaamheden:
Na het behalen van de MO-akten Nederlands en Fries werd hij benoemd tot leraar aan de Christelijke HBS, later het Lienward College te Leeuwarden. Hij was van 1945 tot 1950 werkzaam als muziekrecensent voor het Friesch Dagblad. Met zijn collega Theo Lambooij verzorgde hij de uitgave van het Frysk Lieteboek 1979.

Composities:
Slofstra’s belangstelling ging vooral uit naar het Friese lied. In 1941 verschenen zijn Trije geastlike lieten op tekst van Fedde Schurer. Grote bekendheid kreeg hij door zijn zangspel Roaitske op tekst van J.P. Wiersma. Later verschenen nog twee werken in dat genre: It Wylgesyske en Enne Harmens die echter het succes van Roaitske niet konden evenaren. Na 1948 componeerde Slofstra vooral liederen en kleine koorwerken. Die koorwerken gaf hij zelf uit in de zogenaamde “Fo-Fo-rige” (Fo-Fo = Foar it Folk). Later verscheen een groot aantal liederen in de reeks De Lietebar. Twintig geselecteerde liederen werden gepubliceerd in De griene lânsdouwe (1984). Enkele van zijn beste liederen zijn te vinden in de bundel Sjongenderwize (1996). Voor een aantal liederen schreef Slofstra ook de teksten.

Toont alle 23 resultaten

Toont alle 23 resultaten