Bouke de Vries

Bouke de Vries werd in 1838 te Tsjekwert geboren als een zoon van schoolhoofd Jolle de Vries. Later verhuisde hij naar Driebergen, waar hij in 1911 overleed.

Opleiding:
Bouke kreeg op muzikaal gebied les van zijn vader die een aantal koren leidde in de omgeving van Dronrijp en organist was van de Hervormde Kerk van Dronrijp. Naar alle waarschijnlijkheid was Bouke ook een leerling van Elgersma Frank in Leeuwarden.

Werkzaamheden:
Zijn eerste baan als organist verwierf Bouke in Harderwijk, maar toen er een plek vrij kwam als organist van de Martinikerk te Bolsward, maakte Bouke van deze gelegenheid gebruik en werd uit 8 sollicitanten verkozen voor deze baan. In Bolsward bouwde De Vries een grote reputatie op. Vooral in de eerste twintig jaren in Bolsward gaf hij regelmatig concerten als organist en koordirigent. Ook gaf hij veel les. Ter gelegenheid van een bezoek van Koningin Wilhelmina op 25 september 1905 verzorgde hij een orgelconcert. Dat hij een zeer gewaardeerd musicus was, blijkt ook uit het feit dat hij bij het gouden pausjubileum van Pius IX in 1878, door beide katholieke kerkkoren van zijn woonplaats verzocht werd de leiding op zich te nemen van de uitvoering van de door Johannes Verhulst speciaal gecomponeerde Piuscantate.

Enig resultaat

Enig resultaat