Willem Zonderland

Willem Zonderland werd in op 9 april 1884 te Westzaan geboren. Hij overleed op 90-jarige leeftijd op 11 april 1974.

Opleiding:
Willem Zonderland volgde zijn muziekopleiding bij verschillende bekende musici waaronder pianist Dirk Schäfer en organist Cornelis de Wolf, beide te Amsterdam.

Werkzaamheden:
In 1909 werd Willem op 25-jarige leeftijd organist van de Minneste Kerk te Harns en tegelijkertijd dirigent van gemengd koor Euterpe in dezelfde stad. Hij volgde in deze functies Jac. van Zutfen op. In 1919 verhuisde Zonderland naar Leeuwarden waar hij ook als organist werd aangesteld bij de Minneste Kerk. Een jaar later nam hij het dirigentschap op zich van arbeiderszangvereniging De Dageraad. Hiernaast vervulde Zonderland de functie van directeur van de net opgerichte stadsmuziekschool. Het Symfonie Orkest Leeuwarden, waar Zonderland inmiddels Jan Paardekoper had opgevolgd als dirigent, voerde onder zijn leiding grote werken uit waaronder alle symfonieën van Beethoven. Zonderland bleef ook als pianist en organist regelmatig concerten verzorgen door heel Friesland. Nadat zowel het S.O.L. in 1934 als de muziekschool in 1936 opgeheven waren, werd Zonderland dirigent van het Dokkumer Toonkunstkoor. Ook werd hij hoofdbestuurslid van de Koninklijke Nederlandsche Toonkunstenaarsvereeniging en van de bond van zangkoren in Friesland. Hij recenseerde ook voor verscheidene bladen.

Toont alle 5 resultaten

Toont alle 5 resultaten