Paulus Folkertsma

Paulus Folkertsma werd op 15 januari 1901 geboren te Wommels. Hij overleed op 4 mei 1972 in Aldeboarn.

Opleiding:
In 1906 verhuisde het gezin Folkertsma naar Berlikum, waar Paulus zijn eerste vioollessen kreeg van de plaatselijke onderwijzer. Op 14-jarige leeftijd ging Paulus Folkertsma naar de Rijkskweekschool voor onderwijzers in Maastricht. Hij sloot zijn studie af met het behalen van de onderwijzersakte. Als componist was Paulus Folkertsma autodidact.

Werkzaamheden:
Na tijdelijke aanstellingen in Leeuwarden en Sondel werd hij benoemd aan de openbare lagere school te Aldeboarn, waar hij meer dan 40 jaar als onderwijzer werkzaam bleef. Hij was actief betrokken bij het dorpsleven van Aldeboarn, ondermeer als medeoprichter van de schaakclub en als dirigent van het fanfarekorps. Ook was hij binnen Fryslân lid van verschillende (amateur)muziekensembles en bestuurslid van het “Boun fan Fryske keunstners”. Hij gaf Fryske les aan volwassenen en was de auteur van een kinderboek: Jan de spulweinjonge.

Composities:
Paulus Folkertsma heeft 77 officiële opusnummers nagelaten, het werkelijke aantal bedraagt meer dan honderd. Het gaat daarbij om orgelwerken, liederen, werken voor symfonieorkest, cantates, operettes en kamermuziek voor de meest uiteenlopende bezettingen. Het is niet eenvoudig Folkertsma’s stijl te beschrijven. Modern is zijn muziektaal allerminst. Hij wist dat zelf ook heel goed. In een dankwoord, door hem uitgesproken in 1971, tijdens een concert ter gelegenheid van zijn 70e verjaardag, benadrukte Paulus Folkertsma dat hij, ondanks de grote ontwikkeling die de muziek in de 20e eeuw had doorgemaakt, romanticus pur sang gebleven was. Zijn werk getuigt van een innerlijke spanning en emotionaliteit, die hij in zijn muziek “onder beheersing” wilde brengen. Dat hij sterk in de traditie wortelt wil evenwel niet zeggen dat zijn werk niet iets eigens bevat, in zijn liederen zijn passages te vinden die gerekend kunnen worden tot het meest bezielde, ooit op een Friese tekst gecomponeerd.

Compact discs:
Mimerij (HECRO HRCD 030202)
Paulus Folkertsma (VPRO CD 014)
The Vondelquartet plays Paulus Folkertsma (ACD BL 073-2)

Website:
www.paulusfolkertsma.nl

Resultaat 1–30 van de 277 resultaten wordt getoond

Resultaat 1–30 van de 277 resultaten wordt getoond