Jacob N.D. Hoogslag

Jacob Nanne Diederik Hoogslag werd in Leeuwarden geboren op 31 maart 1877 als zoon van Jacob Hoogslag. Hij stierf in 1969 in Epse (Gelderland) waar hij sinds 1938 woonde.

Opleiding:
Nadat Jacob Hoogslag op zijn zestiende de HBS al had afgerond, vertrok hij naar Luik om aan het conservatorium piano te studeren. Zijn mentor daar was de componist Lucien Mawet die hem de voorliefde voor oude muziek en Franse componisten bijbracht.

Werkzaamheden:
Naast werkzaamheden als muziekleraar in Sneek nam Hoogslag in 1902 het dirigentschap van Paul Gaillard over van gemengd koor Excelsior, een groot koor dat de capaciteit had om oratoria en kantates uit te voeren. Van 1915 tot 1951 was hij een zeer gewaardeerd jurylid bij zangfeesten en concoursen. Verder had hij grote belangstelling voor het carillon, wat o.a. tot uitdrukking kwam in de compositie It Snitser Klokkespil. Ook publiceerde Hoogslag in verschillende tijdschriften en kranten. Zijn boekje De sang yn Fryslân (Bolsward 1931) is in de verschijningsjaren erg populair geweest.

Composities:
Op zijn naam zijn verscheidene koorwerken verschenen op teksten van onder meer Gysbert Japix en Fedde Schurer. Het intieme Jounbea op tekst van Japix is erg bekend geworden. Verder componeerde hij een aantal orgelwerken, waaronder preludes en fuga’s waarin de namen Bach en Hoogslag zijn verwerkt.

Graag zouden wij in contact komen met nabestaanden van Jac. N.D. Hoogslag om zijn leven en werk te bespreken. U kunt contact met ons opnemen via ons contactformulier.

Resultaat 1–30 van de 80 resultaten wordt getoond

Resultaat 1–30 van de 80 resultaten wordt getoond