Dirk Christiaan Kreger

Dirk Christiaan Kreger werd op 4 mei 1905 geboren te Franeker en overleed aldaar op 8 oktober 1987.

Werkzaamheden:
Dirk Kreger was muzikant en dirigent te Franeker. Vanaf 1928 was hij, met een kleine onderbreking, ruim 40 jaar dirigent van het Stedelijk Muziekcorps Harmonie Franeker. Door zijn aanstelling bloeide het corps op en ondanks de crisis in de jaren ’30 bleef het muzikale niveau stijgen. Vlak na de oorlog echter raakte het enthousiasme uit het corps en besloot Kreger op te stappen vanwege te weinig medewerking vanuit het orkest. Na twee en een half jaar echter bleek de dirigentenwissel de interne problemen niet te hebben opgelost en wilde Kreger, dit keer onder voorwaarden, terug op de bok in 1949. In 1970 kwam er een einde aan het dirigentschap van Kreger bij de Stedelijke harmonie.

Composities:
Hij componeerde, maar bewerkte ook vooral bestaande composities voor harmonieorkest. Hij zorgde ervoor dat iedere muzikant een partij op maat kreeg, geschikt voor zijn of haar individuele muzikale vaardigheden.
Weliswaar is door waterschade een aantal partituren verloren gegaan, maar dankzij het Stedelijk Muziekcorps “Harmonie” Franeker zijn van een aantal werken de partijen bewaard gebleven.

Foto en informatiebron: Van oorsprong tot driesprong – 150 jaar Stedelijk Muziekkorps Harmonie Franeker

In de vijfdelige serie “Franeker een eeuw geleden”, geschreven door een zoon van D.Ch. Kreger, Henk, voor kinderen van de basisschool, is meer informatie te vinden over het leven en de werkzaamheden van D.Ch. Kreger. Vooral in de eerste drie deeltjes, getiteld “Hoe de mensen leefden en woonden”, “Hoe het op school was” en “Hoe de mensen zich vermaakten” zijn gegevens uit de archieven maar ook allerlei persoonlijke herinneringen verwerkt over zijn werkzaamheden. Deze boekjes liggen ter inzage bij Tresoar.

Toont alle 3 resultaten

Toont alle 3 resultaten