Tjeerd Nielsen

Tjeerd Nielsen werd op 1 juli 1952 geboren te Warns.

Opleiding:
Tjeerd Nielsen kreeg op 8-jarige leeftijd zijn eerste pianolessen van Jacoba Kueter-Zwager. Na zijn gymnasiumopleiding studeerde hij zowel theologie als muziek, maar na een aantal jaren won de muziekstudie het van de theologie. In 1977 studeerde hij af als pianist bij Francine Espinosa aan de MPA te Leeuwraden en in 1986 rondde hij zijn studie muziektheorie bij Johan de With succesvol af. Tijdens zijn muziekstudie volgde hij verder compositielessen bij Jan Masséus.

Werkzaamheden:
Tjeerd Nielsen was na zijn pianostudie van 1978 tot 2007 werkzaam als docent aan het Gemeentelijk Muziekinstituut (later Parnas) te Leeuwarden. Sindsdien wijdt hij zich aan zijn composities.

Composities:
Nielsen componeerde onder meer liederen op teksten van de Amerikaanse dichteres Emily Dickinson en op Friese teksten van Tytsje de Boer-van der Veen, R.P. Sybesma en Fedde Schurer. Verder zijn van zijn hand o.a. diverse werken voor piano solo en voor klein ensemble. Momenteel is hij bezig de grote hoeveelheid lesmateriaal die hij in de loop der jaren voor zijn leerlingen schreef te bewerken.

Compact discs:
Van de liederen op Friese tekst zijn er enkele te beluisteren op de cd De Spylman – it Fryske keunstliet, en op de cd die als bijlage verscheen bij het herdenkingsboek van Fedde Schurer Ik bin jim sjonger (1998).

Toont alle 18 resultaten

Toont alle 18 resultaten