Gerrit Stulp

Gerrit Stulp werd op 13 september 1935 geboren te Leeuwarden

Opleiding:
Gerrit Stulp studeerde orgel en koordirectie te Groningen en Den Haag bij respectievelijk Piet Post, Wim van Beek en Nico van den Hooven. In 1963 sloot hij die studie af met het CII diploma (later UM) met speciale aantekening voor improvisatie.
In 1964 was hij winnaar van het Nationale Improvisatie Concours “Pro Organo” te Den Haag. In de jaren 1968 / 1969 studeerde Gerrit Stulp compositie bij o.a. Ton de Leeuw. Ook volgde hij masterclasses bij o.a. Prof. Siegfried Reda te Essen (Dld.). Hij specialiseerde zich daarnaast in de muziektherapie en schoolmuziek, waarvoor in 1983 de bevoegdheid werd verkregen. In 1992 volgde nog de studie Muziekwetenschappen.

Werkzaamheden:
Als organist geniet Stulp landelijke bekendheid door zijn karakteristieke gemeentezangbegeleidingen. Naast organist van de Koepelkerk te Leeuwarden en dirigent van het ensemble Consortium Vocale Frisia is hij muziekrecensent van het Friesch Dagblad.

Composities:
Stulp schreef composities – vaak in opdracht – voor verschillende uitgevers in binnen- en buitenland waarvan een aanzienlijk aantal koorwerken in de Friese taal. Een compositie voor orgel en mannenkoor is in 1972 bekroond. Ook voor kerkelijk gebruik schreef hij toegankelijke muziek waaronder zijn Liturgische Matthéus-Passie (meer dan 300 uitvoeringen) en een kerstoratorium de bekendste zijn. Onlangs verscheen van hem de elfde druk van zijn Koraalboek voor de Psalmen.

Publicaties:
In 1969 publiceerde Stulp in samenwerking met Jac. Huisman een muzieklesmethode Musica Practica voor voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs.

Prijzen:
Voor zijn werk als componist, dirigent, organist, publicist en kerkmusicus ontving Gerrit Stulp in 1991 de koninklijke onderscheiding Eremedaille in Goud, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau.
In 2007 werd hem door het hoofdbestuur van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk in Nederland het Draaginsigne in Goud met Briljant toegekend, de hoogste onderscheiding op dat gebied.

Toont alle 2 resultaten

Toont alle 2 resultaten