Niewelnacht Lieten – Kapriol’!

Verkrijgbaar Bij
Categorie:

Beschrijving

Met deze cd laat Kapriol’! Friese muziek uit vroeger eeuwen opnieuw klinken. De twee nummers met de oudste nog bewaard gebleven Friestalige teksten, afkomstig uit de 12e eeuw, zijn te horen in de Oudfriese taal van die tijd. De teksten uit de eeuwen daarna zijn ofwel in het oorspronkelijke dialect te horen (nr. 14: It ballast sjotten) ofwel omgezet in het hedendaags Fries. Het lied ‘Sil ik dy ris’ uit 1602 (nr. 3) van Jacques Vredeman de Vries is één van de elf Friese villanellen. Dat zijn de oudste Friestalige liederen waarvan de muziek nog bewaard is gebleven, maar waarvan nog niet eerder iets op cd is vastgelegd. Verder zijn de liederen en dansmelodieën op deze cd afkomstig uit andere, meer bekende 17e, 18e en 19e eeuwse Friese bronnen, zoals bijvoorbeeld van Starter, Japicx, Halbertsma en Waling Dykstra.

Extra informatie

Componist

, , , ,

Label

tRbandstudio

Releasedatum

Gerrit Achterberg

Taal

Fries

Uitvoerende(n)

Marian Nesse, Rutger Dijkstra en Ad Bos Kapriol'! t.w. Marita Kruijswijk\

Product

48:05 min. 1 Cd\