Jouke Douwenga

Jouke Douwenga werd geboren te Fochteloo in 1890 en overleed te Doorn in 1980.

Opleiding:
Hij ontving zijn eerste lessen van zijn vader die onderwijzer en organist was in Fochteloo. Later, toen hij in Den Haag als handelsagent werkzaam was, nam hij harmonie- en pianolessen bij Karel Textor en Dirk Schäfer. Hij vertrok met zijn gezin naar Hamburg waar de befaamde dirigent Wilhelm Richter hem bekwaamde in muziektheorie en compositie. Door het Nazi-bewind voelde hij zich gedwongen terug te keren naar Nederland. Hij vestigde zich in Doorn; hier componeerde hij het grootste gedeelte van zijn oeuvre.

Composities:
Douwenga voelde zich sterk met Fryslân verbonden. Zijn vocale werken zijn bijna allemaal op Friese teksten. In het Frysk Lieteboek van 1979 zijn twee van zijn liederen te vinden. In de bundel Sjongenderwize (1996) zijn vier liederen van hem opgenomen. Op instrumentaal gebied schreef hij ondermeer een strijkkwartet, viool- en pianowerken. Maar de grootste bekendheid kreeg hij door zijn twee pianoconcerten. Beide concerten zijn uitgevoerd door het Promenade Orkest o.l.v. Willem van Otterloo met de solisten Pierre Palla en Johan Otten. Later zijn deze concerten ook in Amerika door het Boston Symphony Orchestra uitgevoerd.
De stijl van Douwenga’s composities is romantisch-classicistisch. Zijn liederen neigen soms naar het sentimentele maar hebben desniettemin grote zeggingskracht.

Compact discs:
De Spylman

Resultaat 1–30 van de 106 resultaten wordt getoond

Resultaat 1–30 van de 106 resultaten wordt getoond