Aafke Komter-Kuipers

Aafke Komter-Kuipers werd op 16 april 1876 geboren te Rotterdam; zij overleed op 22 juni 1943 te Laren.

Opleiding:
Aafke Komter-Kuipers studeerde piano bij Anton Verhey. Later studeerde zij nog een jaar bij François Adolphe Wouters te Brussel. Op 14 mei 1902 debuteerde zij als pianosoliste bij het Utrechts Stedelijk Orkest o.l.v. Wouter Hutschenruyter met diens Pianoconcert en met de Burleske in d van Richard Strauss.

Werkzaamheden:
Na haar huwelijk met kunstschilder Douwe Komter en de geboorte van hun kinderen kwamen haar muzikale activiteiten op een laag pitje te staan. Pas op latere leeftijd kreeg zij voldoende gelegenheid haar liefhebberij, de muziek, weer op te pakken. Haar belangstelling ging uit naar het Nederlandse muziekleven in de 17e eeuw en meer in het bijzonder naar het muziekleven in Fryslân. In 1935 publiceerde zij het boekje Muzyk yn Fryslân oant 1800. In 1942 verleende zij haar medewerking aan een heruitgave van Valerius’ Nederlandtse Gedenck-Clank waarvoor zij ook de inleiding schreef.

Composities:
Aafke Komter bewerkte liederen van Gysbert Japix en was een van de eersten die een poging deed werken van Jaques Vredeman te reconstrueren. Zij componeerde vooral sololiederen waaronder Trije stimmingsbylden út Gaasterlân op teksten van A. Huizinga-Waaijer en Doe’t ik dy seach op een gedicht van Ype Poortinga. Musica Neerlandica in Den Haag bezit een fotokopie van het manuscript van een aantal pianostukken uit 1938, opgedragen aan ‘Amorah van Kees’ (= Cornelis Dopper).

Toont alle 21 resultaten

Toont alle 21 resultaten