Jelle Nauta

Jelle Nauta werd als boerenzoon geboren op 25 december 1903 te Koudum. Hij stierf op 8 juli 1975.

Opleiding:
Van een bakkerszoon kreeg Jelle Nauta de eerste lessen op het harmonium. Al gauw wilde hij zich meer in de muziek verdiepen en ging hij op les bij Jac. N.D. Hoogslag in Sneek. Deze onderwees hem in zowel piano, orgel als contrapunt.

Werkzaamheden:
Al snel begon Nauta met het leiden van koren en korpsen, evenals het geven van orgel- en pianolessen. In 1927 werd hij organist van de hervormde kerk in Ysbrechtum en vanaf 1949 tot kort voor zijn dood was hij organist in de Fermanje in Sneek. Na de tweede wereldoorlog begon hij met het schrijven van recensies en werd hij regelmatig gevraagd als jurylid. In 1946 nam hij een uitgeverij over die hij de naam Frisia Cantat gaf. Deze uitgeverij is later overgegaan in handen van de firma Alkema te Groningen, die de zaak weer overgedaan heeft aan Harmonia.

Composities:
Jelle Nauta maakte koor- en rgelbewerkingen, meestal van psalmen en gezangen, en schreef een flink aantal cantates. Als een van de weinigen in Friesland beoefende hij het genre declamatorium. Zo schreef hij muziek bij De Wolken, Lêste Eare en It Andert van Fedde Schurer, en bij De Wyn van C.A. Faber. Zijn bewerking van Altijd is Kortjakje ziek voor fanfare is uitgevoerd door de Marinierskapel o.l.v. Gijsbert Nieuwland.

Toont alle 12 resultaten

Toont alle 12 resultaten