Jan Veninga

Jan Veninga werd op 10 juni 1931 geboren te Oosthem; hij overleed op 7 november 2007 te Leeuwarden.

Opleiding:
Jan Veninga studeerde aan het Utrechts Conservatorium bij Stoffel van Viegen (orgel) en Kees van Baaren (koordirectie en compositie). Daarna studeerde hij klavecimbel bij Ton Koopman. In 1966 deed hij staatsexamen orgel bij Cor Kee.

Werkzaamheden:
In 1961 werd hij benoemd tot cantororganist aan de Opstandingskerk te Leeuwarden. Omstreeks diezelfde tijd volgde een benoeming tot muziekdocent aan de Christelijke Kweekschool Marienburg. Met studenten van die school vormde hij een koor dat later de naam “Leeuwarder Cantorij” zou krijgen. Tot 1988 bleef hij als dirigent aan dat koor verbonden. Ook was hij dirigent van de Bonifatiuscantorij te Dokkum (1977-1991), De Leeuwarder Bachvereniging (1980-1985) en het Mingd Koar Grou (1986-2000).
Van 1966 tot 1989 was hij hoofdvakdocent koordirectie aan de Muziekpedagogische akademie (later Conservatorium voor muziek en muziekpedagodiek) te Leeuwarden. Daarnaast was hij actief als continuospeler (ondermeer als vaste klavecinist van het Frysk Orkest) en docent bij de koordirectieopleidingen van de Samenwerkende Nederlandse Korenorganisaties SNK.

Composities:
Jan Veninga schreef voornamelijk koormuziek in een fris eigentijds en aansprekend idioom. Zo schreef hij voor het Mingd Koar Grou verschillende Friese volksliedbewerkingen. Enkele daarvan zijn te beluisteren op de cd “Klanken fan Fryske grûn”. Ook maakte hij vele zettingen voor gezangen uit het Liedboek voor de Kerken. Zijn grote belangstelling voor Scandinavië en de Scandinavische muziek resulteerde in enkele fraaie volksliedzettingen waarvan het Finse Tuutulaulu met name moet worden genoemd. De bundel “Ik bin jim sjonger; Fedde Schurer, dichter fan it liet” (Leeuwarden, 1998) bevat een tweetal werken van zijn hand: Ferlieding en Lit myn folk gean. In 2001 publiceerde Intrada Muziekuitgave “Liber Amicorum, Liber Musicorum Jan Veninga”, een bundel met koorwerken, gecomponeerd door oud-studenten, collega’s en vrienden van Jan Veninga, aangeboden namens de Friese koorwereld ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag. In deze bundel is zijn Liet yn de krystnacht opgenomen.

Compact discs:
– Klanken fan Fryske grûn (Frigram FGCD 536)
– Mingeling (ITD 9702.3)

Toont alle 18 resultaten

Toont alle 18 resultaten