Fryslân sjongt : voor gemengd koor en piano / Oane Wierdsma

 7,50

Categorie:

Extra informatie

Componist

Bestandsnaam

201439FMA011

Materiaal

Bladmuziek

Taalcode

Fries

Siso 1

788571

Statcat

2701

Onderwerp 1

Gemengd koor, piano

Titel 1

Fryslân sjongt

Titel 2

In komposysje oer Fryske lieten, yn opdracht fan it Ljouwerter Kritekoar by gelegenheit fan it 75 jierrich bistean

Omvang

1 partituur (15 p.)

Archief

Digitaal 201439FMA011

Publicatiejaar

1933