Rients Beintema

Rients Beintema werd op 29 juni 1893 geboren te Franeker; hij overleed te Leeuwarden op 19 oktober 1976.

Opleiding:
Beintema werd aanvankelijk opgeleid tot onderwijzer maar na het behalen van de onderwijzersakte in 1913 moest hij wegens de mobilisatie van 1914 tot 1917 in militaire dienst. Zijn vele vrije tijd besteedde hij aan de muziekstudie. Om zijn muzikale vorming noch meer inhoud te geven, nam Beintema in Leeuwarden lessen bij P.C. Koerman (theorie en orgel) en bij Willem Zonderland (piano).

Werkzaamheden:
In 1917 vestigde Rients Beintema zich als ‘klavierleraar’ in Leeuwarden. Een jaar later werd hij benoemd tot dirigent van de Christelijke zangvereniging Euphonia. Onder zijn leiding ging het koor zich meer toeleggen op het zingen van cantates en oratoria en in 1923 werd besloten de naam van het koor te veranderen in Christelijke Oratorium Vereniging (COV). In datzelfde jaar werd Beintema benoemd tot dirigent van de COV van Sneek en in 1930 tot dirigent van de COV van Harlingen. In 1926 kreeg hij een aanstelling als organist van de Koepelkerk in Leeuwarden, een functie die hij maar liefst 34 jaar lang zou uitoefenen. Vooral zijn improvisaties waren vermaard. Als muziekpedagoog was hij actief in een eigen lespraktijk voor orgel en piano en als organisator van de dirigentencursussen van de Bond van Christelijke Zangkoren in Friesland. Ook was hij gedurende vele jaren muziekleraar aan de Christelijke Kweekschool voor onderwijzers te Leeuwarden.

Composities:
Beintema’s composities zijn romantisch van stijl en ademen een poëtische charme. Hij schreef meer dan 300 koorwerken. Vele daarvan waren ‘verplichte nummers’ bij zangconcoursen. Zijn kerstoratorium Christus’ geboorte (1943) werd meermalen uitgevoerd, zelfs in een Engelse vertaling in Canada, de Verenigde Staten en Australië. Van zijn orgelwerken genoten vooral zijn orgelvariaties over De Heer is mijn herder grote bekendheid.

Toont alle 13 resultaten

Toont alle 13 resultaten